Výběr firemního dluhopisu on-line (krok 1)

12. 11. 2020

Dluhopisy jsou ve srovnání s akciemi často považovány za méně rizikový investiční nástroj. V současné době dochází k expanzi dluhopisových tržišť, které investorům nabízí poměrně značné množství investičních příležitostí a to navíc velmi jednoduše na pár kliknutí .

Když občas poslouchám příběhy některých investorů při nákupu firemních dluhopisů například právě na dluhopisových tržištích a porovnám je s jejich  průzkumem trhu při koupi mobilního telefonu za 10 000 Kč, kdy o přednostech a slabých stránkách každého modelu dokáží hovořit desítky minut , tak ...no nic. 

Poznat kvalitního emitenta dluhopisů nemusí být vždy snadné. Základním materiálem pro vyhodnocení investiční příležitosti by mělo být seznámení se s emisními podmínkami tzv. prospektem.
Při veřejné emisi nad 1 mil. EUR musí být emisní podmínky schválené Českou národní bankou. 
V žádném případě to neznamená, že ČNB doporučuje tuto emisi dluhopisů jako “bezpečnou”, ale schválení signalizuje, že emisní podmínky obsahují zákonem dané informace, které by měli investorovi pomoci zorientovat se.

Dluhopisová tržiště jsou využívána často emitenty, kteří vydávají tzv. podlimitní emise (menší než 1 mil. EUR). Prospekt tedy nemusí ze zákona vytvářet a investorovi,pro kterého je tento segment zajímavý, často nezbývá než čerpat informace z omezených zdrojů.
Na jednu stranu chápu majitele menších společností, že tvorba prospektu je časově a tím i finančně náročná.
Na druhou stranu pokud poptávám po někom peníze, považuji (za sebe) naprosto samozřejmé, že umožním investorovi jednoduše a transparentně nahlédnout do údajů, které bude při rozhodování potřebovat.
   
Pojďme se podívat na vcelku jednoduchý model, jak poznat z veřejně dostupných zdrojů během dvaceti minut dluhopis, od kterého je dle mého názoru lepší dát  hned ruce pryč a neztrácet čas jeho další analýzou. Nechci vůbec tvrdit, že tohle je ta nejlepší cesta.  Nicméně sám jsem byl překvapen, jak neprostupné síto pro dluhopisy na některých internetových portálech to je.

Chtějme znát odpověď na tři jednoduché otázky:

1. Historie emitenta
 - jak dlouho je společnost na trhu?
       je na trhu, alespoň pět let (v našich analýzách většinou pracujeme s bariérou deset let)
 - pokud  firma v podstatě začíná existuje nějaký ručitel, s historií  a majetkem? 

2. Kdo jsou vlastnící společnosti?
- jedná se o zkušené podnikatele? 
- jaká je historie vlastníků společnosti?

3.  Zveřejňuje emitent účetní výkazy na veřejně dostupných portálech jako např. justice.cz
Jsem překvapen jak málo emitentů, kteří stojí o peníze investorů nezveřejňují ani zákonné údaje,   které investorovi pomohou zorientovat se.  Nechci vůbec tvrdit, že se předem jedná o nějakou kulišárnu,  nicméně mám-li se orientovat jako investor „pouze“ na základě pár řádků o skvělé kondici společnosti na portále, jsem tak trochu nedůvěřivý. 

Poměrně často jsem se setkal s celkem zajímavou větou  
„ Účetnictví Emitenta každoročně podléhá nezávislému auditu. Výsledky jsou dostupné k nahlédnutí v sídle společnost“. Takže hurá do Zlína, Opavy či Karlových Varů.  


Už tyto tři jednoduché otázky, které nemající celkem nic společného s „čísly“ a účetnictvím mohou vyřadit  jak jsem zjistil až 60% ( viz tabulka níže).

                                                     
 Odpovědi na výše uvedené otázky by dle mého názoru měly být samozřejmostí a pokud se tedy již vydám jako  investor cestou podlimitních ( menších) emisí tak tohle je základ. Následně přichází na řadu to hlavní. Tzn. vlastní analýza záměru emitenta, hospodaření, udělat si obrázek o základním kapitálu, finančních tocích, majetku, zadlužení atd.  

Pro bohatší život

Investujte svůj e-mail a získejte užitečné tipy ze světa financí

Váš e-mail je u mě v bezpečí. Více o ochraně osobních údajů >