Ochrana osobních údajů a soubory cookie

S vašimi osobními údaji zacházím důvěrně a dodržuji veškerou platnou legislativu. Na této stránce naleznete podrobné informace o tom, kdy, proč a které osobní údaje shromažďuji a jak je chráním.

Správce údajů

Petr Duras

Krynická 493/5

Praha 8 - Troja, 181 00

IČO: 48049786

DIČ: CZ7412210047

Které osobní údaje shromažďuji

Když navštívíte můj web, pracuji s následujícími informacemi:

 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies – využívám cookie, které zajišťují správné fungování webu, přispívají k dobrému uživatelskému zážitku a umožňují anonymně vyhodnocovat návštěvnost webu.
 • Více informací najdete v kapitole Soubory cookies.

Když si sjednáte schůzku prostřednictvím online formuláře:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefon
 • E-mail
 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Cookies

Když se přihlásíte k odběru mých článků:

 • E-mail
 • Síťový identifikátor – IP adresa

Pro které účely tyto údaje shromažďuji a na základě kterých titulů

Vaše osobní údaje shromažďuji a zpracovávám pro následující skupiny účelů.

 • Účely, které souvisejí s poskytovanými službami, jako je investiční a finanční poradenství a správa finančního majetku. Osobní údaje tak využívám například za účelem komunikace se zákazníky, při odpovědích na zaslané zprávy apod.
 • Účely pro vnitřní potřebu, osobní údaje zpracovávám za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů, ke sledování kvality poskytovaných služeb a k jejich následnému vylepšování apod.
 • Pro marketingové účely, zejména pak k analýzám návštěvnosti webu.

Právní tituly

Abych mohl vaše údaje sbírat a zpracovávat, musím k tomu mít vždy alespoň jeden z tzv. právních titulů. V mém případě pracuji s těmito třemi tituly.

 • Plnění smlouvy Když prostřednictvím online formuláře na webu odešlete zprávu, projevili jste zájem o mé služby. Abych je mohl adekvátně plnit, resp. mohl vám poskytnou plnohodnotnou odpověď, potřebuji k tomu některé vaše osobní údaje.
 • Plnění právní povinnosti Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky. Například jsem povinen uchovávat daňové a účetní doklady.
 • Oprávněný zájem Jako podnikající subjekt chci poskytovat a nadále zkvalitňovat své služby. Stejně tak se chci v případě nutnosti bránit maření této činnosti. Do oblasti oprávněného zájmu spadá například využívání cookies a na ně navázané webové analytiky pro potřeby rozvíjení tohoto webu nebo uchovávání důležité komunikace mezi mnou a zákazníky pro případ reklamací.

Jak dlouho vaše údaje shromažďuji

Osobní údaje uchovávané za účelem vedení účetnictví a správy daní zpracovávám po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.

IP adresa a cookies – v závislosti na typu cookies je zpracovávám v rozsahu 1 den až 2 roky.

E-mail pro odběr článků – zpracovávám po dobu 3 let od přihlášení k odběru a pak vás znovu požádám o souhlas se zasíláním.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestanu vaše osobní údaje zpracovávat a provedu jejich vymazání.

Jak vaše osobní údaje chráním

Osobní údaje maximálně chráním před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

Elektronické a fyzické zabezpečení Pečlivě dbám na aktuálnost všech využívaných systémů, softwarů a programů. Velkou důležitost věnuji používání antivirových programů. Stejně intenzivně se věnuji zabezpečení fyzických uložišť dat v mé kanceláři.

Procesuální zabezpečení Mám zmapovány operace, které s vašimi osobními údaji provádím. To mi umožňuje sbírat jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuji, a minimalizovat nakládání s nimi.

Personální zabezpečení Osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

S kým vaše osobní údaje sdílím a kdo vše je zpracovává

Vývoj a správa webové prezentace petrduras.cz: Václav Švestka, Podlázky 134, 293 01 Mladá Boleslav 1, IČO: 035223187

Webhostingové a serverové služby: WEDOS a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Provozovatel analytického nástroje Google Analytics: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America

Sběr, shromažďování, úschova a rozesílka emailů: SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5 Brno 625 00

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u mě můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů:

Petr Duras, Krynická 493, Praha 8 – 181 00

Tel.: +420 739 323 772, E-mail: info@petrduras.cz

Cookies

Při poskytování služeb využívám také cookies. Díky nim vím, jak návštěvníci pracují s obsahem těchto webových stránek. Získaná data mi pomáhají při vylepšování webu, stejně jako mi umožňují efektivněji zacílit online marketing. Vymazání cookies je plně ve vaší kompetenci v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče.

Analytické cookies na webu petrduras.cz

Název Společnost Typ Platnost Informace o ochraně osobních údajů / smluvní podmínky
Universal Analytics Google Inc. Analytické Dlouhodobé
Krátkodobé
https://support.google.com/analytics

Tím, že www stránky petrduras.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete v prohlížení pokračovat bez využívání cookies, můžete ve svém webovém prohlížeči povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Safari (iPhone, iPad, iPod)
 • Prohlížeč Seznam

Chcete-li při svém pohybu na internetu blokovat pouze službu Google Analytics, můžete si pro svůj prohlížeč stáhnout nástroj Google zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.