Jak pracuji

Opravdová důvěra se vždy buduje postupně. Už na začátku je však dle mého názoru dobré představit způsob myšlení, základní hodnoty a principy, ze kterých můj způsob práce a komunikace s vámi vychází.

Hodnoty spolupráce

Dlouhodobé partnerství

Usiluji o kvalitní a dlouhodobou službu pro omezený počet klientů. Chci pro ně být partnerem, který jim pomáhá dosahovat hmatatelných investičních pokroků, zajišťuje veškerou administrativu a sleduje vývoj legislativních povinností. Specialistou, který finance nejen spravuje, ale také klientům pomáhá s orientací na finančním trhu.

Nezávislost

Mým úkolem je pomoci vybrat vám investiční řešení, které má „nejvyšší“ pravděpodobnost dosáhnout požadovaného výsledku. Věříme, že jedním z hlavních pilířů nezávislosti v tomto oboru je poradenství placené klientem, nikoli poradenství postavené na provizích za zprostředkované produkty. Zpravidla nepřijímám fin. prostředky od třetích stran za zprostředkování jejich produktů. A pokud ano, je o tom klient předem informován.

Srozumitelnost

Jasné a srozumitelné podmínky spolupráce. Přesně víte, kolik vás stojí práce investičního poradce i práce dalších specialistů podílejících se na správě portfolia. Otevřená komunikace je základem dlouhodobé spolupráce a dobrých vztahů. Proto s vámi každé téma podrobně proberu, do detailu vysvětlím a zodpovím všechny vaše otázky.

Odbornost a zkušenosti

Svět financí se snažím studovat do hloubky. Pracují s analýzami renomovaných agentur, jako je Moorningstar, Patria . Neustále sleduji vývoj v oblasti. Důkladně naslouchám zkušenostem ostatních profesionálů i našich klientů. Snažím se zapojovat selský rozum, ve který hodně věřím. A úkolem je následně vše přetavit ve funkční strategie a praktická doporučení.

Přístup k investování

S POKOROU A UVÁŽLIVĚ NAVRHUJI INVESTIČNÍ PORTFOLIA, KTERÁ MAXIMALIZUJÍ NÁVRATNOST

1.
Na investicie se dívám jako na byznys. Do portfolií, zařazujeme věci, které dlouhodobě sledujeme, věříme jim , víme proč je v portfoliu máme a jsme schopni vám na otázku PROČ odpovědět.
2.
Řízení rizik má prvořadý význam. Riziko je více než jen volatilita výnosů.
3.
Doporučuji diverzifikovat a mít dlouhodobé zaměření. Věřím, že takové zaměření je udržitelnou výhodou investice a vede k vyšším výnosům.
4.
Na ocenění záleží. Očekávané výnosy investic se odvíjí přímo od ceny za ně v tu chvíli zaplacené.
5.
Jsem přesvědčeni, že trhy jsou dlouhodobě přiměřeně efektivní a že aktivní řízení by mělo být využito pouze tam, kde bude účinné. Současně, ale dochází ke krátkodobým neefektivitám. I v tomto okamžiku se vyplatí být na blízku.
6.
Výše poplatků je důležitá. Snažím se minimalizovat poplatky, které naši klienti hradí za implementaci svých investičních programů.

Na co se budoucí klienti často ptají

Pro každého klienta je v něčem jiném. Obecně pokládám-li si otázku, že investovat mohu i sám, tak je to většinou o těchto aspektech:

  • „Proč to už neděláte?“ – „Prostě zatím jsem se k tomu neodhodlal.“ Má zkušenost je, že zeptám-li se toho samého člověka po třech letech, jeho odpověď je zpravidla stejná. Náš čas je omezen a spoustu věcí pouze posouváme a čas plyne a plyne. Takže první odpověď  je, že přidaná hodnota je v tom, že konečně začnu.
     
  • Druhá odpověď klientů je: „Začal jsem před pár lety, věnoval jsem tomu dost času, nastudoval základy a vytvořil si to správné portfolio. Teď po pár letech cítím, že tam prostě nějak, celkem „chaoticky“ přidávám volné peníze, jednou do tohohle produktu, potom do jiného a cítím, že to prostě není ono“. Klient dozrál do bodu, že se mu vyplatí spolupracovat s profesionály.
     
  • Jiný klient zase oceňuje především konzultantský rozměr služby, kdy často funguji jako rádce i oponent při jeho finančních a investičních rozhodnutích. Tady je pak pro klienta největší hodnotou nadhled (nejsem zatížen jeho emocemi) a současně zkušenosti a znalosti v oblasti investování a správy financí lidí jemu podobných.

           Bavíme se o penězích, takže hlavní odpověď by měla
           být v tom, že klient dozrál do stavu, že mít 
           fundovaného partnera pro tuto oblast se mu prostě
           vyplatí.

           A mou snahou je, aby cena za mé služby, byla
           výrazně nižší než hodnota, kterou služba klientovi
           přináší. 

Odměna za mé služby je zpravidla 1 % ze spravované částky za rok. Případně se řídíme předem domluvenými smluvními cenami.

Tohle není dle mého názoru dobře položená otázka. Přirovnal bych to například k malíři pokojů. Pokud potřebuji vymalovat garsonku 1+1 musím počítat s tím, že při přepočtu na m2 to bude to celkem drahé a současně malíř pravděpodobně nevyužije ty nejlepší techniky, kterých je schopen, protože mu to velikost prostoru a množství pokojů neumožní. Myslím si, že umím nabídnout zajímavou přidanou hodnotu především klientům, jejichž finanční majetek začíná někde okolo 1 000 000 Kč, případně jsou schopni měsíčně odkládat částku začínající na 10 000 Kč měsíčně s nějakým „jednorázovým základem“.

Ano, ale tyto služby poskytuji jen v rámci dlouhodobé spolupráce. Jako investiční specialista vám primárně pomáhám s finančním plánováním a správou financí. Společně se svými kolegy, specialisty na jednotlivé oblasti, vám mohu pomoci i s pojištěním, hypotékou nebo třeba daněmi. Vede nás k tomu jak váš zájem – klienti chtějí vše řešit s jedním člověkem, ke kterému už mají důvěru a vyhovuje jim jeho styl práce. Očekávají, že tito partneři budou na podobné úrovni nebo vyšší, a o to se při výběru partnerů snažím.

Ano. Na vyžádání vám poskytnu kontakty na některé ze svých klientů.