Finanční plánování. Dejte svým penězům ten správný směr

Pomohu vám sestavit dobrý finanční plán. Komplexní, konkrétní a srozumitelný. Na míru vašim potřebám a možnostem. Plán, který vám bude dávat smysl. A povede vás k vytyčeným cílům.

Finanční plán připravený pro vás se skládá ze dvou na sebe navazujících částí.

Osobní finanční plán

Naprosto zásadní je "naladit se" na vás. Každý máme SVÉ sny a cíle, které jsou pro nás důležité. Dobrý finanční plán by měl respektovat Vaši současnost. Vyčíslit zdroje a výdaje. Současný finanční majetek. Vzít v potaz aktuální i známé budoucí závazky, stejně jako vaše dosavadní zkušenosti, případně obavy z investování. Měl by do sebe zakomponovat vaši toleranci k riziku, čas který máme na splnění vašich jednotlivých cílů.

Výstupem bude osobní finanční plán, kterému rozumíte a věříte. Plán, který respektuje současnost, ale zároveň myslí i na splnění vašich snů a cílů. Je proveditelný a pro vás smysluplný. Umožňuje flexibilní úpravy dle toho, jak se v čase mění vaše životní situace.

Prohlédnout nejčastější cíle klientů >

Investiční plán

Na základě cílů osobního plánu, vašich hodnot a postojů k investicím sestavím vaše investiční portfolio. Vybereme vhodné investiční nástroje, zajistím nezbytnou administrativu. Nezbytné teoretické znalosti při správě finančního majetku v kombinaci s mnohaletým vyhodnocováním našich praktických zkušeností a zapracování osobních zkušeností našich klientů, to je výstup, který vám mohu nabídnout.

Prohlédnout vzorový investiční plán >

Zůstat u plánu nestačí

Bez něj to nejde. Ale výsledky dělá až jeho realizace. Pomůžeme vám bezpečně a dlouhodobě plnit plán.

Aktivní správa finančního majetku >