Aktivní správa
finančního majetku

Zpravidla si mne najímáte pro to, abychom společně udrželi vaše finance v požadované kondici.

Při správě finančního majetku řešíme zpravidla dvě
poněkud odlišné disciplíny.


Budujeme finanční majetek

Zde se zpravidla odrážíme z vašeho finančního plánu, kde bylo navrženo vaše osobní investiční portfolio. Mým cílem je být vám partnerem na vaší cestě.

Mou rolí zpravidla bývá sledovat trendy a vývoj odvětví. Vyhledávat nové příležitosti, pomoci vyhodnocovat jejich přínos a případně je zapracovávat do vašeho portfolia v souladu s vaší investiční strategií. Dalším velmi důležitým úkolem je  pomoci vám držet směr a nepodléhat emocím v době ekonomických propadů.


Udržujeme finanční majetek v požadované kondici

Nezanedbatelnou část  partnerů tvoří klienti s již nabytým majetkem. Jejich očekávání při spolupráci s námi nejčastěji směřují do oblastí ochrany majetku před vlivem inflace a vyplácení renty při současném zhodnocování ostatního kapitálu. Ochrana jejich financí před jimi samotnými vypracováním strategií výběru. Velmi často se mnou  klienti konzultují další investiční příležitosti, které se jim nabízí.


Děláme vám život jednodušší: administrativní a informační servis pro vás

Tam, kde je to smysluplné, přebírám  starost o veškerou administrativu spojenou s investicemi a správou financí. S týmem na který jsem navázán a studujeme politická, ekonomická i legislativní témata a jejich možné dopady na klientská portfolia. Informuji vás o "všem", co by mohlo ovlivnit váš majetek. Bohužel to vypadá, že regulátor nezná slovní spojení „už je těch papírů dost“.


Když je třeba řešit hypotéku nebo pojištění

Abyste měli vše pod jednou střechou. Klientům pomáhám i s jednotlivými finančními kroky.

Finanční poradenství >