Váš partner v oblasti správy financí

Pomáhám klientům dosáhnout jejich osobních cílů promyšleným investičním poradenstvím. Cílem je nabídnout výjimečnou službu včetně administrativního a daňového servisu.

Společně vytvoříme vaše investiční portfolio
s následnou pomocí při jeho správě.

Tři oblasti naší služby

Finanční plánování

Vzájemně se poznáme a důkladně probereme vaše požadavky a potřeby. Vaše aktuální finanční zázemí a dosavadní zkušenosti s investicemi. Společně pak vytvoříme komplexní plán pro práci s vašimi finančními zdroji, abyste postupně dosáhli svých cílů. Těch krátkodobých. I těch, na jejichž splnění budeme mít 10, 15 nebo třeba 20 let.

Aktivní správa majetku

Na základě očekávání připravím návrh vašeho investičního portfolia a v případě zájmu se budu společně s vámi věnovat jeho dlouhodobé správě. Zajistím veškerou administrativu a zákonné povinnosti spojené s touto oblastí. Následně je mou snahou poskytnout vám dlouhodobý hodnotný a pravidelný informační servis..

Finanční poradenství

Jsem vám k dispozici. Nejen na pravidelných schůzkách, ale kdykoli bude potřeba. Konzultujete s námi vaše další investiční možnosti či finanční rozhodnutí. Informuji vás o vhodných příležitostech. V případě zájmu je k dispozici tým odborníků z navazujících oblastí. Jedná se zejména o hypoteční specialisty, daňové poradce, právníky či realitní makléře.

Na začátku věnujeme hodně času vzájemnému poznání se. Věřím, že je to důležité

Více o tom, jak pracuji >

Vždy  usiluji o co možná nejlepší poznání vás. Vašich možností, potřeb a plánů. Vašich dosavadních zkušeností se světem investic i případných obav z naší spolupráce.

A stejně tak se snažím o to, abyste vy důkladně poznali to, jak pracuji, co umím a které hodnoty vyznávám.

Proto se vás hodně ptám. A taky vám hodně odpovídám. Abych skutečně pochopil, co ode mne očekáváte a potřebujete. Na začátku je primárně mým cílem vybudovat dobré základy pro dlouhodobou spolupráci. A společně zvolit ty nejvhodnější cesty pro plnění vašich cílů.

Ohlasy našich klientů