Rozvíjející se trhy – jeden zajímavý pohled

02. 09. 2018

Rozvíjející  trhy měly  „mizerné pololetí“ . Těmto trhům  dlouhodobě hodně věříme a jsme zde s klienty zainvestováni „více než jinde“.  V poslední době jsem dostal pár dotazů ohledně „správnosti“  větší orientace právě na tuto oblast. Nyní začínají padat otázky na dopad obchodních válek na tento region.

V poslední době mě na toto téma  zaujal pohled  Bena Inkera z bostonské  investiční společnosti  Grantham, Mayo, & van Otterloo (GMO). Ben Inker  ve svém pravidelném čtvrtletním komentáři  vysvětluje svým klientům , proč  se jeden z největších správců  aktiv rozhodl   svůj již v této době nemalý akciový  podíl na rozvíjejících se trzích  ještě významně navýšit.
 

Kdo je Grantham, Mayo, & van Otterloo (GMO)
  • GMO  patří k největším správcům aktiv na světě a striktně se drží tzv. hodnotové orientace. 
  • V tuto chvíli spravují aktiva ve výši 71 miliard USD. Pro otevření si účtu je třeba připravit si minimálně 10 mil. USD.
  • GMO si ve své 40-ti leté historii vybudovala pověst „nejchytřejšího žáka ve třídě“ pokud jde o úspěšné a včasné předpovězení  cenových bublin . V roce 2008 kdy se finanční trh v podstatě rozpadl klesla hodnota jejich portfolia o „pouhých“ 11% ( včas zkorigovali akciovou složku ve které měli pouhých 26% objemu zpravovaných financí).  Velmi úspěšně předpověděli dot.com bublinu roku 2000.
  • Desetiletá  anualizovaná výkonnost jejich vlajkové lodi fondu GMO  Benchmark Free alocation II ve kterém spravují  12,6 miliardy USD  je 5,6% p.a ( ročně).

Zde je tedy ona výše popsaná zpráva  proč emerging markets.


Stručné shrnutí:

  • podíl akcií emerging marktes , který má ve fondu již nyní zastoupení 35% budou ještě více navyšovat, kdy cílová hodnota akciového portfolia je dokonce 55% . ( USA má ve fondu podíl 13%)  a to přes to, že výnosy v tuto chvíli jsou v porovnání s jinými třídami aktiv „poměrně skromné".
  • GMO považuje hodnotové akcie na rozvojových trzích v tuto chvíli za nejatraktivnější třídu aktiv, které lze v tuto chvíli nalézt
  • Uvádějí odhad dlouhodobých výnosů ( v horizontu následujících sedmi let) na rozvíjejících se trzích , který je podle GMO 3% p.a. nad inflací ( u hodnotových akcií jsou odhady ještě vyšší), což v tomto období považují v porovnání s ostatními třídami za velmi atraktivní (to není úplně dobrá zpráva).
  • Berou v potaz obchodní války a vysvětlují, proč si nemyslí, že trhy EM budou v roli poražených
  • Velmi zajímavý je pohled na měnovou a akciovou provázanost trhů EM.
  • Jako fakt, který je třeba přijmout berou i to že volatilita tohoto trhu bude vždy vyšší než volatilita  akcií rozvinutých zemí.

Pro bohatší život

Investujte svůj e-mail a získejte užitečné tipy ze světa financí

Váš e-mail je u mě v bezpečí. Více o ochraně osobních údajů >