Hodnotící kritéria v oblasti udržitelného investování.

08. 09. 2020

Pojem udržitelné investice chápeme jako zastřešující označení , které v rámci investičního procesu  zahrnuje kritéria  z těchto  oblastí:

 - Environmental - postoj jednotlivých společností k životnímu prostředí
Social - vztah jednotlivých společností  k zaměstnancům , dodavatelům a zákazníkům
Gonvernance - způsoby vedení společností 

Příklady hodnotících  faktorů jednotlivých kategorií  uvádí níže uvedená tabulka.
 


Najít jednoduchou odpověď, jak hodnotit přístup jednotlivých společností k otázkám udržitelnosti. Je prostě rozdíl jestli jedna společnost má propracovanou strategii v postoji udržitelnosti a druhá společnost tuto otázku řeší koupí nové boudy se zelenou střechou pro hlídacího psa ostrahy. Proto jsou využívána data  společností, které se specializují na sběr dat tohoto charakteru. Používaná metrika se samozřejmě společnost od společnosti liší, proto je důležité důkladně prostudovat způsob, frekvenci a další aspekty sběru dat a jejich přínos pro finální rozhodnutí.
 


Ukázka scoringu, který využívá yahoo! finance na základě analytiky společnosti Sustanalitics. Tato metodologie vyhodnocuje do jaké míry je hodnota podniku (majetek akcionáře) ohrožena riziky v oblasti ESG otázek. Bere v potaz globální ohrožení celého odvětví a hodnotí jaká je konkrétní  připravenost společnosti čelit těmto výzvám. 

Celkové skóre ( ESG Total)  je  následně  porovnáním „ celého investičního světa“  a konkrétní společnosti  v oblasti rizik, která společnost dle této analytiky v tuhle chvíli „přehlíží“. 

Přečtěte si také

27. 07. 2020
V poslední době narůstá počet individuálních investorů, kteří se zajímají o tzv.udržitelné investování, ekvivalentem názvu je také společensky odpovědné investování (ESG).

Číst celé >

Pro bohatší život

Investujte svůj e-mail a získejte užitečné tipy ze světa financí

Váš e-mail je u mě v bezpečí. Více o ochraně osobních údajů >