Zvolíme-li ESG směr našeho portfolia obětujeme výkon?

24. 10. 2020

 

Zdá-se být logické, že rozhodne-li se společnost chovat společensky udržitelně, jsou s tím spojeny vyšší náklady, které jdou na úkor ziskovosti. Vypadá to-že tento závěr není úplně správný.  Metaanalýza více než 2 000 studií, kterou prezentoval guvernér Bank of Englad Mark Carney ukázala, že udržitelnost a ekonomická výkonnost jdou spíše ruku v ruce.  

Oxfordská univerzita a Arabescue partners zveřejnili metaanalýzu nazvanou od akcionáře k akcionáři , která potvrdila korelaci mezi ekonomickými výsledky společností a odpovědným chováním ve sledovaných ESG oblastech. 
Výzkum prokázal, že společnosti, které odpovědněji řídí dopad své společnosti na životní prostředí , více se zajímají o lidi, se kterými svůj byznys řeší a mají průhlednější správní postupy jsou ve středně a dlouhodobém horizontu  ziskovější.


Porovnání relativně krátkodobé výkonnosti větších ETF vůči indexu S&P 500
 


Lze samozřejmě vybrat, pouze ty, které porážejí index a demonstrovat tak úspěch tohoto směru. Nic však není černobílé. Nicméně, ukazuje se, že parametry ESG pomáhají firmám zvyšovat finanční výkonnost a hodnotu pro akcionáře a nepotvrzuje se mýtus, že ESG kritéria automaticky snižují výnosnost vaší investice.
 

 

Přečtěte si také

24. 10. 2020
Některé fondy používají ESG kritéria velmi okrajově, případně si je vykládají po svém, pro některé hrají ESG kritéria nejdůležitější roli při skladbě portfolia.

Číst celé >

08. 09. 2020
 Je prostě rozdíl jestli jedna společnost má propracovanou strategii v postoji udržitelnosti a druhá společnost tuto otázku řeší koupí nové boudy se zelenou střechou pro hlídacího psa ostrahy.

Číst celé >

27. 07. 2020
V poslední době narůstá počet individuálních investorů, kteří se zajímají o tzv.udržitelné investování, ekvivalentem názvu je také společensky odpovědné investování (ESG).

Číst celé >

Pro bohatší život

Investujte svůj e-mail a získejte užitečné tipy ze světa financí

Váš e-mail je u mě v bezpečí. Více o ochraně osobních údajů >